Vóór en dóór nieuwe talenten’

Wij zijn zelf een aantal jaar geleden door de oorlog naar Nederland gevlucht en moesten hier vanaf nul beginnen. Echter wilden wij ons leven zo snel mogelijk weer oppakken en onze dromen waarmaken. Na een lange, soms wat lastige weg studeren wij nu Geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Veel jonge vluchtelingen hebben ook de wilskracht en het doorzettingsvermogen om zo snel mogelijk aan een studie te beginnen en zo bij te dragen aan de Nederlandse maatschappij. Helaas gaan er, o.a. vanwege het lange wachten in een asielzoekerscentrum, soms jaren verloren waarin zij niet kunnen studeren en de opgedane kennis in het land van herkomst wegzakt. Dit hebben wij immers zelf meegemaakt. Wij zijn van mening dat dit ten koste gaat van hun integratie en er zo jonge talenten verloren gaan. Hierdoor wilden wij deze talenten helpen door ze les te geven in de bètavakken scheikunde, wiskunde, natuurkunde en biologie. Deze vakken bereiden voor op CCVX examens. Door het behalen van deze examens, zijn student direct toelaatbaar voor enkele HBO en vele Universitaire studies. Bovendien krijgen ze ook vaktaal, waarin de Nederlandse termen in de bètavakken worden vergeleken met hun moedertaal. Ook bieden wij een Engelse cursus aan om de studenten klaar te stomen voor de IELTS-toets.

Zo begonnen wij twee jaar geleden met een klasje van 12 studenten en nu hebben wij inmiddels een team van 40 collega’s en 300 studenten die wij begeleiden.