Scheikunde wordt vaak als een lastig vak gezien door vluchtelingstudenten, toch is bij Edu4U het slagingspercentage voor studenten die het CCVX-examen scheikunde hebben afgelegd ruim 80%.

De cursus bestaat uit vier lessen per week, waarvan 2 lessen die 3 uur duren op zaterdag en zondag en 2 online lessen door de week. Tijdens de examentraining wordt met oude CCVS-examens geoefend, daarnaast krijgen de studenten de mogelijkheid om de sfeer van het CCVS te beleven door oude CCVS-examens in examensfeer af te leggen en hier later feedback op te krijgen.

Wij bieden voor het vak scheikunde twee cursussen aan; een basiscursus en een intensieve cursus. De duur van de cursussen is drie maanden.

Bij de basiscursus wordt de student voorbereid op de intensieve cursus.
De leerstof die je krijgt gedurende deze cursus zijn twee boeken op het niveau van VWO 3 en VWO 4. Deze cursus wordt gegeven door Wasim Shehata; een master student in Biochemistry.

Bij de intensieve cursus wordt de student voorbereid voor het CCVS-examen.
Dit examen wordt jaarlijks drie keer afgenomen in April, Juli en November.
De leerstof die je krijgt gedurende deze cursus zijn drie boeken op het niveau van VWO 4, VWO 5 en VWO 6. Deze cursus wordt gegeven door Frank Povel; een ervarende docent op het gebied van CCVS tentamens en Anas Alsamman; Student-docent.