Education 4 You (Edu4U) biedt meerdere cursussen aan ter voorbereiding op de examens van de Centrale Commissies Voortentamens (CCVX). Alle cursussen kennen een aantal niveau’s; basis, gemiddeld en intensief niveau. Ter aanvulling op deze cursussen wordt er ook examentraining aangeboden aan de studenten die een cursus op intensief niveau volgen.

Waarom specifiek het CCVX? CCVX certificaten worden, op landelijk niveau, als toelatingseis gezien voor studenten die niet het reguliere onderwijs hebben gevolgd. Met andere woorden, bij het behalen van de benodigde CCVX certificaten zal een student toelaatbaar zijn voor de desbetreffende studie. De cursussen duren drie maanden, en er zijn drie intake data per jaar; in september, januari en april.

Tijdens de intakeprocedure wordt er, door middel van een intaketoets, het niveau van de student bepaalt. Aan de hand het niveau van de student wordt de student ingedeeld in een bepaald niveau dat overeenkomt met de students’ huidige niveau van kennis. De cursussen bedragen 299 euro, en de examentraining bedraagt eveneens 299 euro. 

De cursussen die Edu4U aanbiedt, zijn als volgt:

– Wiskunde B

– Scheikunde

– Natuurkunde

– Biologie

– Engels

– Nederlands

– Medische Communicatievaardigheden

Personal Leadership Skills

Studievaardigheden

De cursussen voor de Engelse taal zijn voor studenten die als einddoel het behalen van het IELTS examen hebben, en de cursus Medische Communicatievaardigheden is voor buitenlands  geschoolde artsen.

Daarnaast zijn er ook cursussen Arabisch, die gegeven worden door nieuwkomers. Deze cursussen zijn voor eenieder toegankelijk.