Onze cursus natuurkunde bestaat uit vier lessen per week, waarvan 2 online worden gegeven en 2 op zaterdag en zondag. Tijdens deze lessen wordt de wiskunde stof uitvoerig behandeld. Daarnaast bieden wij voor natuurkunde ook een examentraining aan. Hierbij gaan we aan de slag met  oude examens, waarvan er 2 als een echt tentamen worden afgenomen. De studenten krijgen hier individuele feedback van terug.

VAKCODE:    NAT-VWO 4 t/m 6

 PERIODE:     28 april 2019 t/m 31 juli 2019

VOERTAAL:   NEDERLANDS

ONDERWIJS INSTITUUT:  EDU4U

LEERMETHODE: Klassikale lessen, Opdrachten, presentaties en werkgroepen.

NIVEAU:        VWO 4-5-6

DOCENT: Marcel Bonapart

TOELATINGSEIS: intaketoets met een 5.5 afronden

PRIJS:    299* euro voor de cursus en 299* euro voor de examentraining.

* Indien studenten kunnen aantonen dat zij geen financiele middelen en/of tegemoetkoming kunnen krijgen voor de cursus, dan biedt Edu4u ( nadat bewijsstukken zijn geleverd) de cursus aan voor een gereduceerd tarief ( 50% korting). Indien studenten hiervoor in aanmerking willen komen, dan dienen zij vroegtijdig contact op te nemen via info@edu4u.nl.

Inschrijven? Via aanmeldformulier